Werkenin.nl is de vacaturesite van Nederland, die zich richt op de ideale match. Met een alsmaar groeiend netwerk aan vacaturebanken,  waarmee een continu groeiend aantal bezoekers wordt bereikt.

Voor zowel kandidaten als werkgevers hebben we een overzichtelijk en duidelijk dashboard van waaruit het WIN-account beheerd kan worden. Vanuit het dashboard kan er eenvoudig gebruik gemaakt worden van  diverse functionaliteiten.

Zo kunnen kandidaten gratis een account aanmaken en direct aan de slag. Jobalerts instellen om vacatures met je gewenste criteria in je mailbox te ontvangen.  Ook kun je  jouw profiel nog meer laten opvallen door deze als Aanbevolen aan te duiden en zelfs een videopresentatie.

Kandidaten kunnen ook direct contact met een werkgever onderhouden middels onze privé berichten systeem. Om kandidaten bij te staan in hun zoektocht naar hun ideale baan, bieden wij de mogelijkheid om te kiezen voor een WIN-account. Hiermee wordt jouw cv gematcht met alle vacatures geplaatst in het WerkenIN-Netwerk.

Werkgevers kunnen profiteren van onze aantrekkelijke tarieven en groei. Snel de ideale match realiseren middels onze krachtige zoekmachine en inzet van onze backoffice. Binnen het WerkenIN-Netwerk moeiteloos (gratis) doorplaatsen op onderliggende sites. Ook zijn vacatures eenvoudig aan te merken als Aanbevolen of Top.

Uw bedrijf nog meer op laten vallen kan door middel van een bedrijfsvideopresentatie waarin u onze bezoekers kennis kunt laten maken met (wellicht) hun nieuwe werkgever. En ook werkgevers  kunnen contact onderhouden met kandidaten middels ons prive-berichten systeem.

 Ook zijn wij actief op diverse Social Media sites en zullen we hier diverse acties lanceren voor zowel kandidaten en werkgevers.

Dus maak een account aan en bekijk de aantrekkelijke opties en acties!

Login/ Registreer